Uravstemningen er ferdig og vi kom på nærmere 80 prosent deltakelse