Uravstemningen er i gang

Søndag 8 april ble forhandlingene mellom LO og NHO avsluttet. Nå er det opp til medlemmene å svare ja eller nei til resultatet. Det gjør du med å gå inn på www.elogit.no og logge inn på min side. Der kan du avgi elektronisk stemme. Vi oppfordrer alle til å avgi sin stemme.