Uttalelser fra årsmøtet

Årsmøtet den 20. mars i representantskapet for Elektroarbeidernes Fagforening vedtok tre uttalelser.

Årsmøtet minner om at det ikke er likegyldig hvem som overtar styringen etter stortingsvalget.
Det ble også fokusert på finanskrisen der det som reaksjon bør nedsettes en finanskommisjon.
Og sist men ikke minst må det settes inn gode tiltak mot arbeidsledighet.
Alle tre uttalelsene ble enstemmig vedtatt.