Valgkomiteen er i gang

Den 17. mars skal det være årsmøte i representantskapet til Elektroarbeidernes Fagforening. Mellom annet skal det velges ny leder etter at Ove Toska nå har vært det i nesten 30 år.

Valgkomiteen har i dag hatt sitt første møte og har sendt ut oppfordring til klubbene om å komme med forslag. Valgkomiteen er bekymret for at det kommer så få forslag fra Sogn og Fjordane.

Det er mange verv som skal fylles, så klubbene oppfordres til å diskutere dette og sende inn forslag.

Frist er satt til 15. februar.