Valgkonferanse

Audun Lysbakken og Per Rune Henriksen besøkte i dag Kalfaret og fagforeningens hus. En rekke tillitsvalgte hadde møtt opp for å prate med de.

Om lag halvparten av LO’s medlemmer bruker stemmeretten, noe som er veldig lavt. Dermed overlates det i stor grad til andre å bestemme over viktige forhold som påvirker oss som arbeidstaker i arbeidslivet – som forbruker i samfunnet og ikke minst i fellesskap- og familiepolitikken.

Ved stortingsvalget i år er det store forskjeller på de ulike blokkene i forhold til hvor de står i arbeidslivspolitikk og andre viktige samfunnsoppgaver.

Dette er viktig å få frem ovenfor medlemmene når de skal avgi sin stemme 9. september. Ove Toska inviterte på bakgrunn av dette til valg- konferanse for å få bedre innblikk og forståelse for de ulike standpunktene til partiene.

Per Rune Henriksen fra AP og Audun Lysbakken fra SV deltok med innledninger og debatt. Blant annet kom det frem at i forrige stortingsperiode ville Høyre stramme inn på lønnsgarantiordingen, noe som kune fått stor betyding for de som jobber i bedrifter som har gått konkurs, om Høyre hadde fått bestemme i denne perioden.

Det viktigste nå er få få så mange som mulig til å bruke stemmeretten den 9. september.
Og la det ikke være tvil: EL&IT anbefaler deg å stemme på ett av de rødgrønne partiene.

Her er flere bilder fra samlingen:


Audun Lysbakken var første innleder.


Per rune Henriksen innledet deretter.


Terje Høysæther berørte veier og fugleskremsel.


Jon Kristian Viken hadde klare meninger om privatisering og trasevalg for E39.