Veivalg 2013

LO i Bergen og Omland arrangerte i dag den tredje konferansen i rekken om ulike tema i forkant av stortingsvalget 2013. Hans Felix var en av innlederne på konferansen.

Tema denne gangen var infrastruktur. Hans Felix innledet under overskriften Offentlig eierskap – et gode. Han trakk opp historiske linjer og hvordan fagbevegelsen har kjempet for å opprettholde ordninger som hjemfall og kompetanse i nettselskapene. Han tok også opp at regionale energiselskap var viktige for mange lokalsamfunn.

Thor Andre Berg fortalte om hvordan BKK gjennom hundre år hadde sørget for strøm til alle.

Linn Herning fra For Velferdsstaten hadde sett på hvilke mekanismer som hadde påvirket utviklingen i flere infrastrukturområder der de har gått fra offentlig eierskap og regulering og til stadig mer forretningsmessig drift der bunnlinjen betyr mest. Sentralt i denne utviklingen hadde det vært inne konsulentselskaper flere ganger underveis og drevet utviklingen. Ta eierskapet tilbake, var hennes sluttreplikk.

Konferansen samlet omlag 40 deltakere fra flere ulike forbund.