Vel gjennomført halvårsmøte

Elektroarbeidernes Fagforening avholdt halvårsmøte i representantskapet fredag 19. oktober.

Som innledere i temadebatten hadde vi fått Roar Eilertsen fra de Facto og Jan Olav Andersen fra EL&IT-Forbundet sentralt.
Tema var Europasamarbeidet.
Det ble vedtatt to uttalelser: Finanskrisen – rettferdig fordeling og Norges forhold til EU.

På slutten av dagen var det tid for trekning i Vervekampanjen for de siste 12 måneder.
Premien som var tre reisegavekort hver på kr 8000.- gikk til Øyvind Landsvik, Anders Domben, og Morten Lieske.
Vi gratulerer.