Velkommen til kurs for tillitsvalgte i 27 til 29 august