Vellykket årskonferanse for Manifest

Manifest analyse gjennomførte sin tredje årskonferanse. Det var samlet 900 tillitsvalgte og Manifestvenner på konferansen som hadde fagopplæring som hovedema. En meget vellykket konferanse sier deltakerne fra Elektroarbeidernes Fagforening.