Vellykket årsmøte på Kværner Stord

Det var 20 frammøtte medlemmar på årsmøtet i Kværner Stord klubben som vart avholdt i fagforeninga sine lokaler på Sjøhuset. Roar Kyvik meldte seg inn frå FF, og er no fullverdig medlem i klubbstyret som han tidlegare har vore observatør i. Medlemmane i klubben har gjennom mange år bygd opp eit lokalt konfliktfond, og på bakgrunnen av summane som no står på konto, gjorde årsmøtet vedtak om at ein no kunne stoppa det månadlege trekket. Årsmøtet bar preg av ein klubb med sterk økonomi og engasjerte medlemmar. Framtida ser lys ut.