Vellykket klubblederkonferanse i Førde

Den 22. september ble det gjennomført en vellykket klubblederkonferanse for klubbene i Sogn og Fjordane. 15 aktive og engasjerte tillitsvalgte deltok på konferansen. Hovedtema var lokale forhandlinger på fastlønnsavtalene, organisasjonsgraden i fylket, FKE og inn- og utleie.