Vellykket kurs for nye tillitsvalgte

Fagforeningen har flere ganger i året kurs for nye tillitsvalgte. Kurset har hovedvekt på rettigheter som tillitsvalgte har etter Hovedavtalens bestemmelser, samt rollespill om forhandlinger.


Hele kurset

Gruppearbeid på loftet