Vellykket kurs for nye tillitsvalgte på MS Bergensfjord

Studieutvalget i Elektroarbeidernes fagforening inviterte til kurs På Danskebåten 8 til 10 september. Deltakerne oppsummerte kurset som lærerikt. Det ble også påpekt fordelen med å ha det på båten. Der blir alle deltakerne samlet og det er lettere å bli kjent med de andre deltakerne.