Vellykket kurs for nye tillitsvalgte på Sjøhuset

Den 24 og 25 februar var tillitsvalgte fra LOS, Grov, AEL og Apply på kurs for nye tillitsvalgte. Kurset fokuserte på tillitsvalgtes rettigheter og plikter i hovedavtalen. Det ble også tid til en god del gruppearbeid.