Vellykket markering i Førde

I Førde var det ca 150 som deltok i demonstrasjonstog og møte i Førdehuset. God oppslutning omm arrangementet i følge Atle Rasmussen. Jan Olav Andersen fra EL&IT forbundet var hovedtaler