Vellykket markering i Odda

I Odda samlet 34 medlemmer seg til politisk streik på Hardanger Hotell med taler og litt å bite i.