Verv en lærling

I løpet av sommeren har det vært inntak av lærlinger i bedriftene. Det er viktig at lærlingene blir inkludert i fellesskapet, både i bedriften og Fagforeningen. For lærlingene er det økonomisk gunstig å organisere seg. Lærlinger betaler bare kontingentdelen men har alle rettigheter medlemskapet kan gi. Lærlinger betaler ikke forsikrings, men får likevel kollektiv hjemforsikring, reiseforsikring og grunnforsikring liv og ulykke. Lærlingene opparbeider seg ansiennitet som medlemmer og får dermed rettigheter til utdanningsfond, både i LO og i Forbundet, om de skal gå videre på skole seinere i livet.