Verv en lærling

 

EAA legger kabel 2016

 

Lærlingekampanjen 2016 er i gang!

EL og IT Forbundet er i vekst og har nå over 38 000 medlemmer. Forklaringen ligger i målretta satsing og god innsats fra enkeltpersoner, distrikter og et IKT-prosjekt som gir resultater.

Og ikke minst vår årlige lærlingekampanje, som i fjor gav 506 nye medlemmer.

Den fortsetter! Fra nå av og utover høsten inngår mange unge lærlingkontrakter, og vi retter verveinnsatsen mot dem i tida fram til 1. desember.

Blant de nyinnmeldte trekker vi ut tre vinnere som får hver sin Ipad. Også blant våre mange aktive ververe trekker vi ut en vinner som får tilsvarende premie. Vinnerne trekkes på vårt landsstyremøte den 1. desember 2016.

Forbundet oppfordrer alle lokale organisasjonsledd om å prioritere verving av lærlinger fram mot 1. desember, i tillegg til den ordinære verveaktiviteten.

 

Lykke til!