Uttalelser – Fråsegner – Pressemeldinger

Uttalelser og andre formelle meningsytringer fra fagforeningen legges ut her i kronologisk rekkefølge.
Dersom fagforeningen finner det hensiktsmessig å sende ut pressemeldinger om aktuelle saker eller hendelser, vil også de finnes her.
Nærmere kommentarer fåes ved å kontakte våre pressekontakter.

Høstens valg er et valg for et bedre samfunns- og arbeidsliv
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 17. mars 2017

Uttalelse om midlertidige ansettelser
Uttalelse. Fagforeningens halvårsmøte 14. oktober 2016

Støtteuttalelse til de streikende EL&IT medlemmene hos KS bedrift
Uttalelse. Fagforeningens halvårsmøte 14. oktober 2016

Krev tiltak mot krisa i olje- og verftsindustrien
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 8. april 2016

Brede kollektive pensjonsordninger
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 8. april 2016

Endringer i yrkesfaglig opplæring
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 8. april 2016

Norsk Folkehjelp
Uttalelse. Fagforeningens halvårsmøte 30.oktober 2015

Krise i olje- og verftsindustrien
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 30. oktober 2015

Nei til regjeringens endringer i AML – kampen fortsetter
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 20. mars 2015

Nei til svekkelse av Arbeidsmiljøloven som vernelov for arbeidstakere
Uttalelse. Fagforeningens halvårsmøte 31. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015 Budsjett for økte forskjeller – Millioner til de rikeste
Uttalelse. Fagforeningens halvårsmøte 31. oktober 2014

Moderasjon må gjelde for alle – Nei til økende forskjeller!
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 21. mars 2014

Stopp trakasseringen av en av våre tillitsvalgte
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 21. mars 2014

Høstens valg er et valg for i dag – og for fremtiden
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 5. april 2013

Norges forhold til EØS
Uttalelse. Fagforeningens halvårsmøte 19. oktober 2012

Finanskrisen – rettferdig fordeling
Uttalelse. Fagforeningens halvårsmøte 19. oktober 2012

Beklager implementering av vikarbyrådirektivet
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 23 mars 2012

Kraftlinjer
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 25. mars 2011

Ny allmenngjøringslov nå!
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 25. mars 2011

Vikar- og bemanningsselskapene
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 25. mars 2011

Ansiennitet i konsern
Uttalelse. Fagforeningens halvårsmøte 29. oktober 2010

Vedr. Israel’s angrep på skip på vei til Gaza
Uttalelse. Klubblederkonferanse 31. mai 2010

Full støtte til streiken i byggfagene
Uttalelse. Fagforeningens styremøte 15. april 2010

Boikott Israel
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 12. mars 2010

Kontraktstildelingar på norsk kontinentalsokkel
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 12. mars 2010

Sykefravær – sykelønn
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 12. mars 2010

Ta elsikkerheten på alvor!
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 12. mars 2010

Telenor ødelegger arbeidsplasser
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 12. mars 2010

Valg for i dag og for fremtiden
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 20. mars 2009

Finanskrisen
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 20. mars 2009

Styrking av tiltak mot arbeidsledighet
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 20. mars 2009

Vi krever at regjeringen griper inn
Uttalelse. Fagforeningens halvårsmøte 17. oktober 2008

Nei til tariffavtale med vikarbyrå
Uttalelse. Fagforeningens styremøte 22. januar 2008

AFP og pensjonsreforma
Fråsegn. Fagforeningens halvårsmøte 12. oktober 2007

Nei til ytterligere kutt i pensjonene – ja til dagens AFP
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 14. mars 2007

Ta vel imot våre nye arbeidskamarater – Nei til sosial dumping
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 14. mars 2007

Stopp Israels brudd på folkeretten
Uttalelse. Fagforeningens styremøte 30. juni 2006

Full støtte til streiken i EBL
Uttalelse. Fagforeningens styremøte 30. juni 2006

Full støtte til streiken i Relacom
Uttalelse. Fagforeningens styremøte 30. juni 2006

Politisk uttalelse
Uttalelse. Fagforeningens årsmøte 17. mars 2006

Heime PC ordninga
Fråsegn. Fagforeningens årsmøte 17. mars 2006

Skattlegging av kostbesparing i heimen
Fråsegn. Fagforeningens årsmøte 17. mars 2006

Fri telefon herunder breiband
Uttallelse. Fagforeningens årsmøte 17. mars 2006

Nei til politisk TV-Reklame
Uttallelse. Fagforeningens årsmøte 11. mars 2005

 

Oppdatert 18. mars 2017