Vi minner om første mai feiringen

I Bergen starter frokosten klokken 11.00 i Kalfarveien 71. Etterpå samles vi på Tårnplass klokken 14.15

På Stord starter feiringen med frokost på Stord Hotell kl 10.00 Etter frokosten blir det samling i Borggården kl 13.00