Vil du bli yrkesfaglærer

SØKNAD OM OPPTAK TIL TREÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING: Samordna Opptaks søknadsfrist for dem som ikke har generell studiekompetanse er 1. mars. Opptakskontoret på NTNU vil likevel behandle alle søknader som kommer innen den endelige søknadsfristen, 15. april. Du søker på: www.samordnaopptak.no SØKNAD OM STIPEND PÅ 200 000 KR Det er skoleeier (vanligvis fylkeskommunen) som søker på vegne av studenter/kommende studenter. Fylkeskommunenes frist for å søke til Utdanningsdirektoratet er 15. mars. Oversikt over kontaktpersoner i fylkeskommunene er lagt ved denne e-posten. Interesserte må ta kontakt med sin fylkeskommune så raskt som mulig. NTNU tilbyr i 2016 treårig yrkesfaglærerutdanning innen følgende utdanningsprogrammer: ? Bygg- og anleggsteknikk ? Elektrofag ? Teknikk og industriell produksjon ? Helse- og oppvekstfag ? Restaurant- og matfag.

yfl-brosjyre_2016