Vil ha konsekvensutredning av EØS-avtalen

Ove Toska var i går den 12. mai på talerstolen på LO-kongressen og ba om at LO gjennomfører konsekvensutredning av EØS avtalen. FOTO: Anette Hobæk Ravnsborg, Nettverk.

Denne uken avholdes LO-kongressen i Folkets hus i Oslo.
EL&IT- forbundet hadde mellom annet sendt inn et forslag til kongressen som lyder slik:

LO må utarbeide en rapport om EØS avtalens konsekvenser og påvirkning av det norske samfunn og arbeidsliv. Rapporten legges frem og behandles i LOs representantskap i kommende kongressperiode.

Innstillingskomiteen ville ikke tiltre forslaget, så derfor måtte det gjenreises. Den jobben tok Ove Toska.

Her kan du lese innlegget som han holdt.

Du kan også lese om det hos Nettverk